Inspicientská technologie

Inspicientská technologie je při současných požadavcích na precizní provedení divadelních představení nezbytnou součástí vybavení každého divadla. Zajišťuje jak přesné nástupy účinkujících na scénu, tak synchronizaci dalších řídících stanovišť s děním na jevišti. Obecně ji můžeme rozdělit na dva samostatně pracující, avšak kooperující systémy: signalizační a komunikační.

Systém signalizační funguje na principu světelných a zvukových znamení, které se využívají především během samotných představení, systém komunikační obsahuje zařízení pro slovní domluvu jednotlivých stanovišť, odposlech jeviště a realizaci rozhlasu v budově divadla.

Firma Prosoton s.r.o. provádí v oblasti inspicientské technologie kompletní návrh a realizaci obou systémů. Díky dlouholeté zkušenosti v této oblasti již vyvinula řadu vlastních koncových zařízení, které spolu prostřednictvím strukturovaných sítí tvoří jeden bezchybně fungující celek. Při aplikaci řídícího programu je také využíváno nejmodernějších zařízení třetího tisíciletí, jako jsou např. dotekové "touchscreen" obrazovky. Do budoucna je tak zajištěna co největší modifikovatelnost a aktuálnost systémů.

Výhody systémů:

 • kompletní návrh a realizace s ohledem na požadavky zákazníka - vysoká flexibilita
 • použití moderních technologií
 • rozšířitelnost systémů
 • jednoduchost a průhlednost systémů
 • zaškolení obsluhy
 • kompletní servis přímo u výrobce

Dodávané komponenty:

 • signalizační ústředny, inspicientské pulty
 • komunikační terminály a ústředny
 • nástupní signalizace, světelná tabla (panely "Transparent")
 • vyvolávací panely a dotykové obrazovky
 • 100V reproduktory, regulátory hlasitosti
 • vysílačky, sluchátka
 • baterie do mokroportů
 • strukturovaná kabeláž, veškeré silové, slabobroudé a VF instalace


Navigace


Jazykové verze

Česky | English